Studio ISIS

zdraví je dar, který rádi považujeme za samozřejmost

Holistická masáž


Masáž je v podstatě sdílením rukou jednoho člověka na těle člověka druhého. Avšak není to jen dotek rukou na povrchu těla, ale zasahuje hlouběji, ke svalům, kostem a současně proniká do hloubky bytosti.

Holistická masáž zahrnuje jedince jako celek, místo, aby se soustřeďovala jen na jeho fyzický stav. Její pohyby jsou pomalejší, uvážlivější a meditativnější. Při holistické masáži je vzájemná souhra masírující a masírované osoby velmi hluboká. Jedná se o neverbální pozitivní komunikaci mezi zmíněnými partnery. Označení je vhodné proto, protože jsou oba na jedné lodi, která pluje za jedním cílem a tím je dokonalé zdraví, meditativní prožitek a psychická vyrovnanost. Úkolem masírované osoby je být uvolněný, avšak bdělý a soustředěný na dotek. Ten kdo masáž provádí, zůstává soustředěný a vnáší do masáže svůj skutečný zájem.

Přínos dobře provedené masáže je zřejmý – relaxace, vyladění svalstva, povzbuzení proudění krve v žilách a nasycení tkání kyslíkem. Masáž zároveň podpoří proudění lymfy a zvýší elasticitu kloubního vaziva.

Holistická masáž příznivě ovlivňuje centra energie (čakry). V duchovní rovině tlumí stres a úzkost, pomáhá většímu uvědomění si vlastního těla jako celku, a jeho jednotlivých částí, a to i těch, které vnímáme jako "oddělené". Jakmile si uvědomíme, kde je naše energie zablokovaná, můžeme se snažit o sjednocování jednotlivých úrovní našeho těla tím, jak si vytváříme pozitivní obraz o sobě samém, čímž přebíráme vědomě zodpovědnost za své vlastní štěstí i zdraví.

Procítěná masáž vytváří pocit pohody, důvěry a radosti. Může uvolnit velké množství energie, které jsme dosud potlačovali - například snahou nenechat se rozčílit, potlačováním pláče, radosti nebo strachu.

Je velmi obtížné popsat přínos masáže v duchovní rovině, protože hovoříme o čemsi, co je samo nedefinovatelné. Tento vliv je třeba zažít. Mluvíme o podstatě (životní síla), o celku, jenž je více než pouhým součtem naší osobnosti. Není však nic neobvyklého pro masírovaného člověka ani pro masírujícího, že dosáhne během holistické masáže stavu zvýšeného vnímání, který se podobá stavu meditativnímu.

 
Bez zdraví se sami sobě ztrácíme, ale nemusí tomu tak být!